Åpenhetsloven gjelder for ELKO AS, og hele Schneiderkonsernet arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet og verdikjede. Vi tar menneskerettigheter på alvor, og ønsker at alle som er ansatt hos oss og i vår leverandørkjede skal føle seg verdsatte og trygge på arbeidsplassen. Vi stiller strenge krav til egne ansatte og leverandører knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og det gjennomføres løpende aktsomhetsvurderinger for å identifisere risiko i vår verdikjede. Dersom det avdekkes faktisk eller potensiell negativ innvirkning, iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense innvirkningen. 

ELKO AS sin redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023 finner du her.  (PDF, 537KB)

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan ELKO AS håndterer risiko for negativ innvirkning i egen virksomhet, leverandørkjede eller blant forretningspartnere, kan du sende en henvendelse til ccc@elko.no