Cradle to Cradle betyr altså fra vugge til vugge og er en kontinuerlig og konsistent sirkulær økonomi, der produktene skal utvikles på en slik måte at de ikke ender opp som avfall, men at det kan skapes noe nytt fra dem. De er enten biologisk nedbrytbare og brytes ned på komposthaugen til å bli «ny» jord, eller så kan produktene gjenbrukes fullstendig.