Dersom produkter skal sertifiseres etter Cradle to Cradle, sjekkes de i fem ulike kategorier. Hver kategori har forskjellige krav i forskjellige sertifiseringsnivåer. Det er grunnleggende nivåer, bronse, sølv, gull og platina. Jo høyere sertifiseringsnivå, jo høyere krav.

Det samlede nivået på Cradle to Cradle-sertifiseringen er like høyt som den svakeste sertifiseringen innenfor kategoriene. Hvis produktet allerede er sertifisert med gull i fire kategorier, men med bronse i én, er det samlede sertifiseringsnivået bronse.

Følgende områder inngår:

Materialhelse

Kun materialer med ufarlige kjemiske ingredienser brukes. I starten er det derfor en omfattende materialanalyse Målet er å erstatte alle skadelige og ukjente ingredienser i produktet slik at produktet kun har "sunne" komponenter som kan flyte inn i materialkretsløp som næringsstoffer.

Materialkretsløp

Når produktene utformes, sørges det for at komponentene deres enten er biologisk nedbrytbare eller kan resirkuleres.

Fornybar energi og klima

Den nødvendige energien hentes fra fornybare energikilder og, ideelt sett, generert på produksjonsstedet. Målet er å få 100 % av energien som brukes til produksjon fra fornybare kilder og å kompensere for mulige CO2-utslipp, slik at produksjonen gjøres klimapositiv.

Vann

Vannressurser som kreves for produksjon brukes så effektivt som mulig og avløpsvann slippes ut så rent som mulig. Målet er å oppnå drikkevannskvalitet for alt avløpsvann.

Samfunnsansvar

Alle mennesker og økosystemer langs hele verdikjeden behandles med respekt. Produsenten er forpliktet til sosiale prinsipper og får om nødvendig bekreftet av tredjeparter.