C2C-konseptet inkluderer en helhetlig evalueringsordning hvor produkter som oppfyller C2C-kravene kan utvikles, kvalifiseres og sertifiseres. De siste årene har etterspørselen etter bærekraftige materialer og produkter økt. C2C er en produktsertifisering, det vil si en uavhengig bekreftelse av produktkvalitet. Dette kan blant annet brukes som bevis i anbud med krav til bærekraftsaspekter.

Også for EU er omstillingen til en sirkulær økonomi en del av den sentrale strategien for den europeiske økonomiens fremtid. Siden 2015 er dette blant annet finansiert med Sirkulær Økonomipakke. Det betyr at resirkulerbare produkter, som C2C-produkter, i fremtiden vil øke i betydning, for eksempel ved offentlige anbud.