Kjernen i ELKO er å levere produkter av høy kvalitet og holdbarhet. Vi er i stadig endring, fordi vi er opptatt av å tilby innovative produkter med moderne design.

Vi pleier å si at du har kjent oss hele livet. Selv om du kanskje ikke er klar over det engang. Produktene til ELKO kan du nemlig finne i de aller fleste norske hjem. Vi er Skandinavias ledende produsent av elektronisk installasjonsmateriell, styringssystemer, samt tele- og nettverksprodukter.

ELKO sin historie

A/S Elektrokontakt, eller ELKO AS som det heter i dag, ble grunnlagt i 1945 i Blåkorsgården i Oslo. Det var direktørene Ervik og Kristensen som så vekstpotensialet etter andre verdenskrig og ønsket å produsere kvalitetsprodukter til elektrobransjen.

Bedriften startet med kun 8 ansatte, men opplevde en eventyrlig vekst. Etter hvert som bedriften vokste ble produksjonen flyttet til større lokaler i Bærum.

Montering på fabrikken i 1961

Stor vekst

Frem til 1960 var selskapet spredt på 4 steder i området Bekkestua – Sandvika. I 1961 ble enhetene samlet i et nytt fabrikklokale i Sandvika, men allerede i midten av 60-årene ble det behov for mer plass. Flere produksjonslokaler ble leid i både Hokksund og på Åmot i Modum som en midlertidig løsning for plassmangelen inntil en ny fabrikk stod ferdig.

I 1970 stod Sporpindfabrikken ferdig på Åmot. Fabrikken samlet all produksjon i Modum-området på ett sted. Allerede i 1974 ble produksjonsanlegget påbygget. I begynnelsen av 1989 ble det tatt i bruk et nytt moderne lagerbygg, vegg i vegg med fabrikken. I løpet av år 2000 ble hele produksjonen samlet på Åmot. Samme år ble hovedkontoret sentrert på Statoilbygget i Sandvika. Våren 2014 flyttet ELKO hovedkontor til splitter nye energieffektive lokaler på Ryen i Oslo.

ELKO hovedkontor Ryen

ELKO AS i Norden

ELKO AS har i mange tiår vært representert i Sverige, men først i 1996 ble vår tilstedeværelse formalisert med opprettelsen et datterselskap; ELKO AB. I 2001 endret A/S Elektrokontakt navnet sitt til ELKO AS. I 1999 ble ELKO AS kjøpt opp av Schneider Electric.