Takbokser

Takboksene er laget for 16 mm rørinnføring og for bruk med opptil 3 lag gips/panel ved bruk av 64 mm takboks. Du finner dem i versjoner for ett, to eller tre lag gips. Benytt minimum 40 mm takboks ved bruk av ELKO DCL takuttak.

Brannklassifiserte takbokser

Brannbokser for tak kan monteres i alle forekommende bjelkelag-konstruksjoner, der taket er utført av brannklassifisert materiale. Hulltaking for veggboksen skal ikke overstige 86 mm, og skal utføres med hullsag. Etterarbeider på borret hull er ikke tillat.