Eksempler på kapasitive laster er kondensatorer og elektroniske transformatorer.