En effektregulator kontrollerer den tilførte mengden av effekt (strøm) som benyttes til å varme opp gulvet, uavhengig av rommets forhold. Dvs. at en regulator med 30 min syklustid stilt inn på 5/50% vil ligge inn i 15 min og ute i 15 min.