Oppsett for styring av vannbåren gulvvarme kan gjøres på følgende måte med dagens Termostat med WiFi:    

  • Du legger kabel mellom ventilorgan og termostat. Krever 230V ventilorganer.    
  • Du kan sette opp styring med relepuck for ventilorganene. Foreløpig er ikke funksjonen for å få denne til å følge releet i termostaten direkte klar, dette har vi for Super TR termostaten og blir tilgjengelig for Termostat med WiFi i løpet av september. Foreløpig må da termostaten brukes som en tempføler og settes opp på samme måte som med temp/fuktføleren. Du får da ikke mulighet til å endre temperatur på termostaten, men må gjøre dette i appen inntil videre.    
  • Du kan også benytte temp/fuktføler som styrer relepucken.