Ja, Termostat med WiFi er svært godt egnet til vannbåren varme.

  1. Om man velger preset for vannbåren gulvvarme så får man mulighet til å sette på ventilbeskyttelse. Det denne gjør er å kjøre ventilen/skru den på ved jevne mellomrom, uavhengig av hva termostaten er innstilt på. Dette for å hindre at ventilen setter seg hvis den blir stående i samme stilling over tid, f.eks. gjennom sommeren.    
  2. Termostaten kjører program i sykluser, det vil si at termostaten kalkulerer hvor lenge den må ligge inne innenfor en gitt syklustid: P1 (gassbrenner) har 20 min syklustid, P2-P8 (øvrige varmeapplikasjoner) har 10 min syklustid. Innenfor disse 20 eller 10 minuttene vil termostaten kalkulere hvor lenge den må ligge inne for å opprettholde innstilt temperatur i rommet. Dette gir en mye bedre regulering av temperaturen da termostaten ikke venter til temperaturen faller, men kobler inn varmekilden tre eller seks ganger pr time med varierende innkoblingstid innenfor syklustiden.