Ferske tall fra Ipsos publisert i forbindelse med Røykvarslerdagen viser at 5 prosent av oss ikke har eller vet om de har røykvarsler

Hvor gamle er dine røykvarslere?

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg blir evnen til å oppdage røyk redusert fordi støv og skitt samler seg opp over tid. Om røykvarslerne dine i tillegg ikke har batteripute for plassering av 9-voltsbatteriet, bør du skifte dem ut, ifølge en anbefaling fra DSB og Direktoratet for byggkvalitet. Batteriputen hjelper deg å sette inn batteriet riktig vei. Dersom denne mangler, er det mulig å plassere batteriet feil vei. Settes det feil i, vil batteriet raskt tappes for energi; det kan føre til varme og røykutvikling, og i verste fall vil i røykvarsleren kunne ta fyr. Har du montert batteriet feil kan det gi falsk trygghet.

Av cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem finnes det i snitt 3,5 i boliger og 2,5 røykvarslere pr hytte. Av disse anslås at rundt 650 000 ikke har batteripute, ifølge Prognosesenteret. 
Sjekk røykvarslerne dine i dag om de bør skiftes ut!

Røykvarslere uten batteripute er det tillatt å selge, men kan altså gi en falsk trygghet. Har du røykvarslere montert av alarmselskapet ditt, har du trolig en avtale hvor disse følger opp batteribytter.

Levetid på røykvarslere

DSB anbefaler at røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Du skal finne produksjonsdato på baksiden av røykvarsleren. Slik kan du enkelt sjekke selv om det er på tide å bytte dem ut.

Sjekkliste for røykvarslere

 • Sjekk produksjonsdato på baksiden. Er det mer enn 8-10 år siden, bør de byttes ut.
 • Sjekk om de har batteripute for 9-voltsbatteri. Bytt ut om de ikke har det (gjelder ikke om du har røykvarslere tilknyttet alarmselskap).
 • Husk alltid å teste røykvarsleren når du har byttet batteri.
 • Les bruksanvisningen (denne skal alltid finnes på norsk, svensk eller dansk).

ELKO Smart røykvarsler

Røykvarslere med 10 års levetid

ELKO Smart røykvarslere har optiske og termiske sensorer. Disse vil raskere oppdage både røykutvikling og rask temperaturstigning ved brann. En optisk røykvarsler «ser» nemlig de små partiklene i røyken som oppstår ved brann. Det gjør da at røykvarsleren har en større sannsynlighet for å varsle tidligere. Det finnes to varianter:

Begge røykvarslerne har lang levetid, praktisk mobilvarsling og samspill med andre smart-enheter. 

Påbud om røykvarslere

Siden 1990 har det vært påbudt med røykvarslere i boliger. Hvilken røykvarsler du skal velge, avgjøres blant annet av om det er nybygg eller bare en utskifting. Det er krav om at alle nybygg skal ha minst en 230 V-røykvarsler i hver etasje. Utover dette kan man kombinere 230 V-versjonen med batteriversjonen. Det anbefales å ha røykvarsler i alle lukkede rom, spesielt oppholdsrom og soverom.  230 V-røykvarsleren svarer til alle krav gitt av Byggteknisk forskrift TEK17 for nybygg. Hvis du planlegger å pusse opp et gammelt bygg, og installerer spotter i taket, anbefaler vi også å installerer dette, selv om det ikke er et krav.

Sirenene skal ha et lydnivå på 85 dB/3 m – det er for å sikre at du får 65 dB i alle oppholdsrom og soverom. Merk at en eventuell utleiedleilighet regnes som egen sone. Vi anbefaler også å seriekoble røykvarslerne. Hvis uhellet først er ute, får alle i hjemmet med seg at alarmen går.

Fungerer sammen med andre smart-enheter

Røykvarslere vil fungere i samspill med resten av produktene i ELKO Smart-serien. Det betyr at en utløst røykalarm også kan styre handlinger på andre smarthjem-enheter. For eksempel å skru på lys i alle rom, blinke med taklysene, eller kutte strømmen til elektriske apparater som er tilkoblet smartkontaktene dine.

Generelle tips om røykvarslere :

 • Bruk seriekoblet røykvarslere – større sannsynlighet for at alle i husstanden hører alarmen så raskt som mulig.
 • Sett varsling i system – få varsel på telefonen hvis røykvarsleren går og det ikke er noen hjemme. Og sett for eksempel opp systemet slik at alt lys skrur seg på hvis alarmen går.
 • Ved takmontering skal det være minimum 1 meter fra vegg, og bør ikke monteres i områder med dårlig luftsirkulasjon. Det skal være minst 30 cm til nærmeste lampe eller dekorobjekter.
 • Ved montering i skråtak skal det monteres 90 cm fra det høyeste punktet i mønet.
 • Montering på vegg – monter mellom 15 og 30 cm under taket, minst 30 cm fra alle hjørner (anbefales kun dersom takmontering ikke er mulig).
 • Røykvarslerne kan seriekobles, selv uten ELKO SmartHUB. Røykvarslerne kommuniserer på Zigbee og fungerer også i Homey. Hvis mot formodning Zigbee nettverket skulle feile, kommuniserer også røykvarslerne på radiofrekvens seg imellom.     
 • Tenk på om også boden og garasjen bør få en røykvarsler. Her oppbevares kanskje elsparkesykkel, gassbeholder til grillen og kjemikalier.
 • Du kan teste alle sammenkoblede enheter på en gang.
 • Røykvarslerne har 10 års batterilevetid/batteri-backup. Bytt ut røykvarslerne etter 10 år fra produksjonsdato.
 • Husk å vedlikeholde røykvarslerne dine slik at de er fri for skitt, støv og insekter.
 • Sjekk også om dine nærmeste har røykvarslere som fungerer og hjelp dem eventuelt med batteribytte eller kjøp av nye.

Tips til hytteeieren

 • Test røykvarslerne når du kommer til hytta
 • Sørg for minst en røykvarsler per etasje.
 • Sjekk at den er hørbar i alle rom.
 • Sjekk produksjonsdato og bytt ut om de er mer enn 8-10 år.
 • Med ELKO Smart røykvarslere får du varsling i appen – også når du ikke er på hytta.
 • Husk at det er påbudt med røykvarslere på hytta på lik linje med boligen.
 • Sørg også for slukkeutstyr – 6 kilos pulverapparat eller 9 liter skumapparat.

PS! Dine gamle røykvarslere må leveres inn til lokal gjenvinningsstasjon eller der du kjøper røykvarslere.