Personvernerklæring for ELKO

0. Endringer i denne personvernerklæringen

ELKO AS kan modifisere denne personvernerklæringen etter behov. Denne personvernerklæringen har utviklet seg siden siste oppdatering 13. mai 2013. 

ELKO AS forbeholder seg retten til å modifisere denne personvernerklæringen etter behov, for eksempel i samsvar med utviklingen i lovgivning, forskrifter, ELKO AS sin praksis og prosedyrer eller etter anmodning fra tilsynsmyndigheter. 

I slike tilfeller vil ELKO AS informere enkeltpersoner som blir berørt av endringer i denne personvernerklæringen. ELKO AS vil publisere nye versjoner på relevante interne og eksterne nettsteder. 

De viktigste endringene og årsakene til endringene mellom den nåværende versjonen av denne personvernerklæringen og den forrige versjonen av 13. mai 2013 er følgende: 

 • en ny presentasjon som en lagdelt personvernerklæring, for å lette lesingen 
 • forbedret ordlyd 
 • konsekvente formuleringer for alle ELKO AS sine nettsteder 
 • spesifisering av databehandlings- og datadelingsaktivitetene våre og typen informasjon som blir behandlet, for å klargjøre innholdet 
 • endringer for å imøtekomme nye regulatoriske krav som følger av EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR)

1. Hvorfor denne personvernerklæringen?

ELKO AS er forpliktet til å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen informerer deg om vår personvernpraksis og om hvordan dine personopplysninger beskyttes. Du bør lese denne før du benytter deg av ELKO AS sine digitale innhold. 

ELKO AS er svært opptatt av å ivareta de grunnleggende rettighetene til personvern og databeskyttelse, så vel som å overholde nasjonal og internasjonal personvernlovgivning. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan ELKO AS behandler og beskytter personopplysningene til personer som bruker våre nettsteder og annet digitalt innhold, samt for våre forretningsaktiviteter hvor man ikke er tilkoblet internett eller lignende. 

ELKO AS er en del av et internasjonalt konsern, og dette konsernet har innført globale retningslinjer for personvern som gjelder for alle dets datterselskaper med hensyn til innsamling, behandling, bruk, formidling, overføring og lagring av personopplysninger. Disse retningslinjene omfatter felles regler for alle konsernets datterselskaper i alle land og har som mål å sikre et høyt nivå av beskyttelse av personopplysninger. 

ELKO AS har også etablert denne personvernerklæringen som en ekstern publikasjon av våre bindende konsernregler (Binding Corporate Rules, BCR), godkjent av EUs tilsynsmyndighet for personvern i november 2012 for behandling av personopplysninger fra EØS som behandlingsansvarlig. I ELKO AS sine bindende konsernregler tar vi hensyn til og respekterer de sentrale prinsippene i EUs databeskyttelsesregler, ettersom vårt hovedkontor ligger i EU.

2. Hva er omfanget av denne personvernerklæringen? Hvem har ansvar for databehandlingen?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle ELKO AS sine datterselskaper og alt digitalt innhold, med mindre en spesifikk personvernerklæring er utgitt for å supplere den eller erstatte den. Du bør sjekke personvernerklæringene som er gjort tilgjengelige for deg på hvert digitale innhold. 

ELKO AS er en del av et globalt selskap med juridiske personer, forretningsprosesser, ledelsesorganisasjoner og systeminfrastruktur som krysser grenser. Denne personvernerklæringen gjelder for alle databehandlingsaktiviteter som drives av våre eiere, eller heleide datterselskaper, inkludert produkt- og tjenestetilbud og digitalt innhold (for eksempel nettsteder, applikasjoner, opplæringsprogrammer, e-læring, nyhetsbrev, reklame eller kommunikasjon). Den kan imidlertid suppleres med en mer spesifikk personvernerklæring / mer spesifikke retningslinjer for personvern («erklæring») eller til og med erstattes av en annen erklæring som er spesifikk for et program, et produkt, en tjeneste, et innhold eller en enhet knyttet til ELKO AS. Det er viktig at du leser erklæringene som er gjort tilgjengelige for deg, for å få fullstendig informasjon. 

Behandlingsansvarlige for databehandlingsaktivitetene er ELKO AS datterselskaper som har bestemt databehandlingsmetodene og -formålene. De kan variere fra sak til sak. I mange tilfeller er ELKO AS, Sandstuveien 68 0678 OSLO, behandlingsansvarlig for databehandlingsaktiviteter, inkludert for nettstedet ELKO AS

Denne personvernerklæringen er bindende for alle ELKO AS heleide datterselskaper og deres ansatte. 

Enhver bestilling som foretas av deg på nettet, er også underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt på de relevante nettstedene. Du må lese dem.

3. Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger til forskjellige formål, inkludert å imøtekomme dine bestillinger og forespørsler, forvalte vårt forhold, gjennomføre spørreundersøkelser, forbedre våre produkter, tjenester, nettinnhold og brukerprosesser, administrere kontoen din og programmene du deltar i, analysere aktiviteten på våre nettsteder, drive markedsføringsvirksomhet, gi deg kontekstuell og målrettet annonsering, sørge for sikkerheten i forbindelse med våre aktiviteter, beskytte mot svindel og, mer generelt, drive vår forretningsvirksomhet. 

Vårt primære mål med å samle inn informasjon er å gi våre kunder og andre brukere førsteklasses service og en behagelig, effektiv og personlig tilpasset opplevelse ved bruk av vårt digitale innhold. 

ELKO AS samler inn personopplysninger for følgende formål: 

 • For å imøtekomme bestillinger av produkter, tjenester og digitalt innhold. Vi samler inn denne informasjonen for å levere det du har bestilt, for å motta betaling, for å kommunisere med deg om statusen for bestillingen og for kontraktsformål. 
 • For å behandle jobbsøknader fra kandidater. 
 • For å besvare forespørsler om informasjon. Hvis du kontakter oss, lagrer vi korrespondansen eller kommentarene dine, inkludert personopplysninger, i en fil som er spesifikk for deg. Vi bruker denne informasjonen for å kunne gi deg bedre service dersom du kontakter oss igjen. 
 • For å gi deg den tekniske støtten du ber om fra oss. Personopplysninger er nødvendige for å identifisere systemene du bruker, forstå konfigurasjonen av produktene, diagnostisere spørsmålene dine og gi løsninger. 
 • For formål som omfatter relasjonshåndtering. Dette omfatter å kommunisere med deg om produktene, tjenestene og det digitale innholdet du har kjøpt, for å sikre at du bruker det på beste måte, inkludert via e-post og nyhetsbrev. Posisjonsdata kan for eksempel brukes til å foreslå kilder til produkter eller støtte i nærheten av deg. 
 • For å gjennomføre spørreundersøkelser og avstemninger. Vi samler inn personopplysninger fra personer som melder seg frivillig til å svare på spørreundersøkelser eller delta i avstemninger. Vi bruker denne informasjonen til å lære deg å kjenne, måle tilfredshet og forbedre våre produkter, tjenester og digitalt innhold. 
 • For å forbedre våre produkter, tjenester og digitalt innhold analyserer vi for eksempel bruken av våre applikasjoner og nettsteder for å identifisere områder og funksjoner brukerne har problemer med og re-designer dem. 
 • For å lære om din nettsurfing og søkeaktivitet. Vi samler inn visse personopplysninger når du besøker vårt digitale innhold eller klikker på koblinger for produkter og tjenester. Vi samler inn denne informasjonen for å forbedre brukeropplevelsen ved de neste besøkene dine (for eksempel med hensyn til landvalg eller profilfokusert innhold), bidra til at nettstedene fungerer mer effektivt, samle bred demografisk informasjon, analysere nettstedenes aktivitet og ytelse og evaluere effektiviteten av annonseringen vår. Vi kan bruke informasjonskapsler og andre identifikatorer eller lignende teknologier (også kalt «cookies») for å hente informasjon om det henvisende nettstedet, typen nettleser som brukes, innholdet som vises, samt dato og klokkeslett for tilgangen til det digitale innholdet. Du kan lese vår erklæring om informasjonskapsler for å få mer informasjon om bruken av informasjonskapsler og dine valg for å administrere informasjonskapsler (se Om informasjonskapsler). 
 • For å administrere kontoen din. Når du registrerer deg, bruker vi dine personopplysninger for å gi deg tilgang til digitalt innhold og tjenester, verifisere deg og samhandle med deg om dette. 
 • For å gjennomføre våre kampanjeprogrammer og aktiviteter: Vi samler inn personopplysninger fra deg når du deltar i kampanjer, belønningsprogrammer eller -aktiviteter. Vi bruker denne informasjonen til å administrere programmet eller aktiviteten, sende deg relevante e-postmeldinger om programmet og aktiviteten, varsle vinnere og gjøre vinnerlisten offentlig tilgjengelig i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 
 • For at vi (inkludert våre datterselskaper) og utvalgte tredjeparter kan sende deg markedsføringsinformasjon via post, telefon, tekstmeldinger, e-post og annen elektronisk kommunikasjon om kampanjer, nyheter og nye produkter eller tjenester som vi mener kan være av interesse for deg, i samsvar med gjeldende krav for på- og avmelding. 
 • For å gi deg, via pop-ups, bannere, video, e-post og annet annonseringsformat, bestemte meldinger og/eller målrettet annonsering om våre (eller våre datterselskapers) produkter og tjenester. Eksempler: 
  • Vi kan gi deg kontekstuell annonsering eller annet innhold, basert på innholdet på den besøkte nettsiden eller annen informasjon vi har om deg, når du navigerer på vårt digitale innhold. 

  • Vi kan samle inn informasjon om bruk av det digitale innholdet og tjenestene ved bruk av informasjonskapsler for å gi deg målrettet annonsering via e-post eller bannere/pop-ups eller annet format når du besøker:

   • det digitale innholdet, og også 

   • tredjepartsnettsteder eller -apper som ikke har noen kobling til vårt digitale innhold. Reklamen på disse tredjepartsnettstedene kan inneholde reklame om ELKO AS

Vi kan for eksempel bruke posisjonsdata for å informere deg om lokale kampanjer og aktiviteter. Vennligst les «Om informasjonskapsler» for å få mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og alternativer for å administrere dem. 

 • For å kombinere informasjon som er samlet på nettet, og informasjonen vi har samlet inn om deg utenfor nettet, for å lage en profil av deg som vi kan bruke til å gi deg personlige tjenester. En bruker som vi tror er elektriker (takket være informasjonen som er oppgitt ved registrering, og annen informasjon hentet fra tredjepartskilder) kan for eksempel se annonsering relatert til elektriske verktøy på det digitale innholdet og/eller på tredjepartsnettsteder og -apper som en bruker med en annen energirelatert spesialisering ikke ville se. På samme måte kan brukere se forskjellig innhold på det digitale innholdet eller motta forskjellige e-postmeldinger som inneholder forskjellige annonser eller spørrekonkurranser. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å målrette oss mot brukere geografisk. 
 • For å sikre sikkerheten til våre produkter, tjenester og digitalt innhold, våre og andres aktiviteter, og for beskyttelse mot svindel og overholdelse av våre vilkår og betingelser og denne personvernerklæringen. Vi kan også undersøke potensielle brudd. 
 • For å muliggjøre eller administrere vår virksomhet, eksempelvis for kvalitetskontroll og konsolidert rapportering. 
 • For å støtte bedriftstransaksjoner eller omorganiseringer der ELKO AS er involvert. 
 • For forretningskontinuitet og katastrofegjenoppretting. 
 • For å overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt. For eksempel regnskaps- og skatteforpliktelser. 
 • For ethvert annet formål ellers som er formidlet til deg.

4. Hvilken type personopplysninger behandler vi?

ELKO AS behandler ulike typer personopplysninger, inkludert identitets- og kontaktrelatert informasjon, faglig relatert informasjon, informasjon om dine preferanser, samhandling med oss, finansiell informasjon, nettbaserte trafikkdata og innholdet du gir oss. I de fleste tilfeller er denne informasjonen hentet fra deg. Vi kjøper også lister fra markedsføringsbyråer og får informasjon fra våre partnere, gjennom informasjonskapsler og sosiale nettverk. 

Personopplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar person. Et identifiserbart individ er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator eller til én eller flere faktorer som er spesifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. 

Typene personopplysninger vi behandler om deg, kan omfatte følgende:  

 • Identitets- og kontaktrelatert informasjon, for eksempel navn, firma, e-postadresse, telefonnummer, bilde, aldersgruppe, kontaktadresser 
 • Faglig relatert informasjon, for eksempel kundetype, jobbfunksjon, jobbtittel, innkjøpsrett, innkjøpstid, anskaffelse og bruk av produkter, tjenester og digitalt innhold fra EKLO AS eller, hvis du er jobbsøker, din utdanning og arbeidserfaring 
 • Dine preferanser, for eksempel produkt- og tjenestevalg, kontaktpreferanser, markedsføringspreferanser og som jobbsøker dine arbeidsinteresser 
 • Din samhandling med oss, for eksempel dine spørsmål, bestillinger, krav eller svar på spørreundersøkelser 
 • Finansiell informasjon, som bankkontoopplysninger, kredittkortinformasjon 
 • Internett-trafikkdata, for eksempel IP-adresse, enhets- og systemidentifikatorer, ELKO AS-bruker-ID og -passord, påloggingsdetaljer, henvisende nettsted, type nettleser som brukes, konsultert innhold og plassering, basert enten på din IP-adresse eller på informasjon som sendes av mobilenheten du bruker 
 • Innhold du har oppgitt via nettfora eller på annen måte (se avsnitt 5, «Ditt innhold», nedenfor)


Innsamling av enkelte personopplysninger vil være nødvendig for at du skal kunne dra nytte av digitalt innhold. Vi vil informere om dette ved behov. Dersom du ikke oppgir slike opplysninger, kan du ikke få nytte av hele eller deler av slikt digitalt innhold. 

Denne personvernerklæringen dekker ikke personopplysninger som gjøres anonyme, det vil si hvis enkeltpersoner ikke lenger er identifiserbare eller bare kan identifiseres med en uforholdsmessig stor innsats i tid, kostnader eller arbeidskraft. Hvis anonymiserte data blir identifiserbare, gjelder denne personvernerklæringen. 

I de fleste tilfeller samler vi inn denne informasjonen direkte fra deg eller din arbeidsgiver som har et forretningsforhold med oss. Vi kan også få informasjon gjennom en forhandler eller en forretningspartner ved å kjøpe kundelister fra markedsføringsbyråer, fra din nettleseropplevelse, fra sosiale nettverk når du kobler deg til gjennom disse nettverkenes påloggingsinformasjon, og gjennom informasjonskapsler (se Om informasjonskapsler). Du kan få mer presis informasjon om tredjepartskilden (hvis aktuelt) til personopplysninger ved å kontakte oss på e-postadressen angitt i avsnitt 9.

5. Ditt innhold

Du kan få anledning til å bidra med innhold, inkludert bilder eller kommentarer, til nettfora, applikasjoner eller andre digitale plattformer som drives av ELKO AS. Innholdet ditt må være harmløst. Det må respektere andres rettigheter og interesser. Du må ha innhentet samtykke før du deler andres data. Du bør utvise forsiktighet før du deler informasjon på fora. 

Innholdet du gir oss, må respektere andres rettigheter og interesser, inkludert deres rettigheter til beskyttelse av personopplysninger og personvern. Innholdet må ikke være støtende, respektløst eller skadelig på noen måte. 

Hvis du gir oss informasjon om en annen person, bekrefter du at du først har fått vedkommendes samtykke til behandlingen av personopplysningene, inkludert sensitive personopplysninger, og at du har informert vedkommende om vår identitet og formålene (som angitt ovenfor) for behandling av personopplysningene. 

Selv om ELKO AS forsøker å beskytte dine personopplysninger, er ikke det å dele dem på delte fora uten risiko. Hvis du legger inn, kommenterer, viser interesse for noe eller deler personopplysninger, inkludert fotografier, på et forum, et sosialt nettverk, en blogg eller lignende, må du være oppmerksom på at personopplysninger du sender inn, kan leses, vises, samles inn eller brukes av andre brukere av disse foraene, og brukes til å kontakte deg eller sende deg uønskede meldinger eller for formål som verken du eller ELKO AS har kontroll over. ELKO AS er ikke ansvarlig for de personopplysninger du velger å sende inn til slike fora. Du bør utvise forsiktighet før du bestemmer deg for å dele informasjon om deg selv eller en annen person.

6. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysninger med ELKO AS eiere og datterselskaper og tjenesteleverandørene som er involvert i våre aktiviteter, med reklame- og markedsføringsbyråer, med sosiale nettverk hvis deres påloggingsinformasjon brukes, med tredjepartsnettsteder hvis du registrerer deg med ELKO AS-legitimasjon, kompetente reguleringsorganer og -myndigheter og forretningsmessige etterfølgere.

ELKO AS er en del av en global gruppe selskaper. Teamene som hjelper deg kan arbeide for forskjellige datterselskaper. Vi mener at det er i vår legitime interesse, så vel som i din interesse, at vi deler dine personopplysninger med denne gruppens datterselskaper som har behov for det for å kunne utføre databehandlingsaktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, for eksempel for kundeforholdsstyring, salgs- eller produktsupport, markedsføring, produktutvikling, forbedring av produktene, tjenestene og det digitale innholdet, datakvalitetskontroll eller sikkerhet, regelverk og samsvar. 

Vi benytter tjenesteleverandører til å utføre databehandlingsaktiviteter og levere våre produkter, tjenester og nettinnhold til deg. Disse tjenesteleverandørene inkluderer, uten begrensning, leverandører av vertstjenester, informasjonssystemer, markedsføringsbyråer, IT-støtte, sikkerhetstjenester, finansielle tjenester, leverandører som leverer produkter, eksterne regnskapsfirmaer, advokater og revisorer. 

Vi deler også informasjonen som følger:  

 • I forbindelse med annonsering kan vi dele begrensede personopplysninger (for eksempel enhetsidentifikatorer eller identifikatorer for informasjonskapsler) med annonsebyråer som administrerer annonsering på tredjepartsnettsteder og -apper som du kanskje ser annonsering på. 
 • Du kan også få tilgang til vårt digitale innhold og/eller registrere deg gjennom påloggingsinformasjonen til tredjepartsnettsteder (som Facebook og LinkedIn). Hvis du gjør det vil vi kunne få tilgang til noe av informasjonen du har registrert på disse sosiale nettverkene for å hjelpe deg med å forhåndsutfylle registreringsskjemaet til ELKO AS sine digitale innhold. Ved å bruke påloggingsinformasjonen til disse tredjepartsnettstedene kan du samtidig informere kontaktene dine på disse nettstedene om at du har opprettet en konto hos ELKO AS. Hvis du vil vite mer om informasjonen som er tilgjengelig for kontaktene dine på disse nettstedene, og hvordan du begrenser kommunikasjonen, oppfordrer vi deg til å lese deres vilkår for bruk og personvernregler. 
  • I tilfelle du logger deg på tredjepartsnettsteder med påloggingsopplysningene dine for ELKO AS, kan vi dele dine personopplysninger med utgivere av slike tredjepartsnettsteder (for eksempel navn, spesialisering, yrke og e-postadresse, men ikke din ELKO AS-påloggingsinformasjon). Før du logger på med din ELKO AS-påloggingsinformasjon på slike tredjepartsnettsteder bør du se gjennom nettstedets personvernerklæring. Hvis personvernreglene til tredjepartsnettstedet tillater det, kan vi motta informasjon om bruken din av dette tredjepartsnettstedet, som vi da kan bruke i samsvar med denne personvernerklæringen. 
  • ELKO AS kan utlevere dine personopplysninger etter behov for potensielle kjøpere og etterfølgere, for å lette fusjon, konsolidering, overføring av kontroll eller annen bedriftsreorganisering der ELKO AS deltar. 
  • Når det kreves av lov eller rettsavgjørelse, eller for å beskytte våre juridiske rettigheter, vil vi oppgi dine personopplysninger til offentlige organer, reguleringsorganer og kompetente myndigheter. 
  • På andre måter beskrevet i denne personvernerklæringen eller som du ellers har samtykket til. 
  • Samlet med annen informasjon på en slik måte at identiteten din ikke med rimelighet kan bestemmes (for eksempel i statistiske kompileringer).

Vi vil ikke selge eller leie ut dine personopplysninger til en tredjepart uten din tillatelse.

7. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

ELKO AS overholder allment anerkjente databeskyttelsesprinsipper (rettferdighet, hensiktsbegrensninger, datakvalitet, datalagring, overholdelse av enkeltpersoners rettigheter, sikkerhet) og iverksetter rimelige tiltak for sikkerheten til personopplysninger. 

ELKO AS respekterer enkeltpersoners personvernrettigheter og -interesser. ELKO AS datterselskaper vil følge følgende prinsipper ved behandling av dine personopplysninger:

 1. Behandle personopplysninger rettferdig og lovlig. 
 2. Samle inn personopplysninger for spesifiserte, legitime formål og ikke behandle dem videre på måter som er uforenlige med disse formålene. 
 3. Samle inn personopplysninger som er relevante for og ikke går utover de formålene som de samles inn og brukes for. Vi kan gjøre opplysninger anonyme når det er mulig og hensiktsmessig, avhengig av opplysningenes art og risikoen forbundet med den tiltenkte bruken. 
 4. Opprettholde nøyaktige personopplysninger og, når nødvendig, oppdatere opplysningene. Vi vil ta rimelige skritt for å rette opp eller slette opplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige. 
 5. Oppbevare personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for det formål som de ble samlet inn og behandlet for. 
 6. Behandle personopplysninger i samsvar med enkeltpersoners juridiske rettigheter. 
 7. Iverksette egnede tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, ulovlig behandling og uautorisert eller utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade på personopplysninger. 
 8. Når sensitive personopplysninger behandles, sørge for passende varsel og samtykke eller at behandlingen på annen måte overholder gjeldende lov. 

Alle ELKO AS datterselskaper må sørge for at ovenstående prinsipper overholdes. 

ELKO AS og dets datterselskaper er forpliktet til å iverksette kommersielt rimelige tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, ulovlig behandling, utilsiktet tap eller skade og uautorisert destruksjon. 

Vi tilbyr bruk av en sikker server som gjør at du kan legge inn bestillinger eller få tilgang til kontoinformasjonen din. Vi implementerer tiltak for tilgangskontroll for våre interne systemer som inneholder personopplysninger. Autoriserte brukere får tilgang til slike systemer ved bruk av en unik identifikator og tilhørende passord. Tilgang til personopplysninger gis til våre ansatte kun for å gjøre dem i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver. Vi bevisstgjør våre ansatte om riktig bruk og håndtering av personopplysninger. Våre tjenesteleverandører er også pålagt å opprettholde sikkerhetstiltak tilsvarende våre. 

Vi implementerer sikkerhetsforanstaltninger for å bestemme identiteten til registrerte brukere, slik at egnede rettigheter og begrensninger kan håndheves for disse brukerne. Hvis du er en registrert bruker, bruker vi både pålogginger og passord for å godkjenne deg. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til påloggingsinformasjonen din. 

Ved å bruke vårt digitale innhold eller gi personlig informasjon til oss godtar du at vi kan kommunisere med deg elektronisk eller på annen måte om relatert sikkerhet, personvern, bruk og administrasjon. Til tross for vår innsats for å gjennomføre hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger, har nettlesing en iboende risiko, og vi kan ikke garantere at det er risikofritt.

8. Tredjepartsnettsteder og nettsteder for sosiale medier

Du bør lese personvernerklæringene til tredjepartsnettsteder og nettsteder for sosiale medier og justere personverninnstillingene slik det passer deg. Slike nettsteder er ikke dekket av denne personvernerklæringen. 

ELKO AS sine nettsteder eller tjenester kan gi koblinger til tredjepartsapplikasjoner, -produkter, -tjenester eller -nettsteder for din enkelhets skyld og informasjon. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du ELKO AS sitt nettsted. ELKO AS kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene eller deres personvernpraksis, som kan avvike fra ELKO AS sin praksis. Vi går ikke god for og gir heller ingen garantier med hensyn til tredjepartsnettsteder. Personopplysningene du velger å gi til eller som samles inn av disse tredjepartene, er ikke dekket av ELKO AS sin personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernreglene for ethvert nettsted du samhandler med, før du tillater innsamling og bruk av dine personopplysninger. 

Vi tilbyr også koblinger til sosiale medier som gjør at du kan dele informasjon med dine sosiale nettverk og samhandle med ELKO AS på ulike nettsteder for sosiale medier. Bruk av disse koblingene kan føre til innsamling eller deling av informasjon om deg. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå retningslinjene for personvern og personvern-innstillingene på nettstedene for sosiale medier som du samhandler med, for å sikre at du forstår hvilke opplysninger som kan samles inn, brukes og deles av disse nettstedene, og for å justere disse innstillingene etter eget valg.

9. Hva er dine rettigheter?

Du kan be om tilgang til dine personopplysninger og be om at de endres eller slettes dersom de er unøyaktige. Du kan alltid motsette deg direkte markedsføring. 

ELKO AS vil overholde din rett til å få tilgang til og rette opp dine personopplysninger. Du kan spørre om arten av personopplysningene som er lagret eller behandlet for deg av en hvilken som helst ELKO AS-enhet, og vil bli gitt tilgang til dine personopplysninger uavhengig av hvor databehandlingen og -lagringen skjer. 

Hvis noen av personopplysningene er unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om at de endres. 

Forespørsler kan sendes til elko@elko.no

Du har alltid rett til å motsette deg vår markedsføringskommunikasjon. Din forhåndsgodkjenning søkes når det kreves av gjeldende lov. Hvis du vil melde deg av e-post, bruker du funksjonaliteten som er oppgitt nederst i e-postmeldingene vi sender deg. 

Landsspesifikke avsnitt kan supplere dette avsnittet.

10. Viktig informasjon for personer i EØS

Hvis du befinner deg i EØS, oppfyller ELKO AS også de spesifikke kravene knyttet til GDPR, inkludert dem som gjelder juridisk grunnlag for behandling, grenseoverskridende dataoverføringer, automatisk beslutningstaking og profilering, dataoppbevaring, tilleggsrettigheter, krav og personvernombuds kontaktinformasjon. 

10.1 Hva er det juridiske grunnlaget for ELKO AS til å bruke personopplysninger? 

Bruk av personopplysninger er nødvendig med hensyn til formålene nevnt i avsnitt 3 ovenfor, henholdsvis for å

 • Oppfylle kontrakten som inngås mellom ELKO AS og deg i sammenheng med bruken av våre produkter og tjenester eller digitalt innhold. Oppfyllelsen av kontrakten inkluderer å vite hvem du er din spesialisering og å samhandle med deg. Dette omfatter også å håndtere dine forespørsler om informasjon, støtte, jobbsøknadene dine, administrasjon av kontoene dine og innmelding i våre programmer, sikre overholdelse av vilkår og betingelser og denne personvernerklæringen. 
 • Overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt. For eksempel obligatoriske skatte- og regnskapsforpliktelser eller håndtering av innleveringsforpliktelser og anmodninger fra kompetente reguleringsorganer og -myndigheter. 
 • Med hensyn til følgende: 
  • Enkelte spørreundersøkelser utføres i vår legitime interesse fordi de skal måle din tilfredshet med tjenester du har bedt om fra oss. For andre spørreundersøkelser vil vi be om ditt samtykke. Du kan alltid velge å ikke svare. 
  • Aktiviteter knyttet til utsending av markedsføringsrelaterte meldinger og interessebasert annonsering utføres av oss og våre datterselskaper, og gjennomføres i henhold til våre legitime interesser. Vi vil alltid gi deg mulighet til å melde deg av, og der det kreves av gjeldende lov, vil vi be om ditt samtykke. 
  • Ved hjelp av posisjonsdata som overføres av mobilenheten din vil vi søke din forhåndsgodkjenning når det kreves av gjeldende lov. 

Vi kan også behandle dine personopplysninger av hensyn til våre legitime interesser forutsatt at slik behandling ikke går utover dine rettigheter og friheter, med det formål å:

 • Beskytte deg, oss eller andre mot trusler (slik som sikkerhetstrusler eller svindel) 
 • Overholde lovene som til enhver tid gjelder for oss, verden over 
 • Forbedre våre produkter, tjenester og digitalt innhold 
 • Utføre profilering for å gi målrettet innhold og interessebasert annonsering 
 • Dele informasjon mellom ELKO AS datterselskaper og tjenesteleverandører som beskrevet i avsnitt 6 
 • Forstå og forbedre våre nettaktiviteter, vår virksomhet, vårt kundegrunnlag og relasjoner generelt 
 • Muliggjøre eller administrere vår virksomhet, for eksempel for kvalitetskontroll og konsolidert rapportering 
 • Administrere selskapstransaksjoner, slik som fusjoner eller oppkjøp

10.2 Overføres personopplysninger til utlandet? 

ELKO AS er en del av et globalt selskap, og teamene som jobber med å oppfylle databehandlingsformålene, kan ha roller globalt eller i flere land. De kan da være lokalisert hvor som helst i verden hvor konsernet opererer, også utenfor EU, i land som ikke har tilsvarende standarder for beskyttelse av personopplysninger som landet du befinner deg i. Vi kan også overføre data til tjenesteleverandører utenfor EU, inkludert i USA. I tilfelle det i forbindelse med disse dataoverføringene ikke foreligger en såkalt «adequacy decision» fra EU-kommisjonen, vil ELKO AS sikre at de overholder gjeldende lovkrav, for eksempel ved å utføre standard kontraktsklausuler eller gjennom sine bindende konsernregler for intern overføring som behandlingsansvarlig. For å få mer informasjon om disse overføringene og, hvis det er hensiktsmessig, kopier av informasjon om gjeldende sikkerhetstiltak som er iverksatt, kan du kontakte: Global-Data-Privacy@schneider-electric.com 
 

10.3 Bruker vi profilering og tar automatiserte beslutninger om deg? 

Vi kan bruke profilering for å gi deg nettinnhold som vi mener samsvarer med dine interesser. Vi kombinerer registreringsinformasjon, for eksempel spesialiseringen din og informasjon om nettaktiviteten din (det vil si innholdet det ser ut til at du liker best), for å bli bedre kjent med deg og gi deg nettinnhold som samsvarer med profilen din. 

Vi vil ikke ta automatiserte beslutninger om deg som kan påvirke deg betydelig, med mindre (1) beslutningen er nødvendig som en del av en kontrakt vi har med deg, (2) vi har ditt eksplisitte samtykke eller (3) vi er juridisk pålagt å bruke teknologien. I slike tilfeller vil varsel bli gitt. 

10.4 Hvor lenge oppbevares personopplysninger? 

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge opplysningene behøves for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, og i en eventuell tilleggsperiode som kan være påkrevd eller tillatt etter lov. Mer presis informasjon er gitt i personvernerklæringene som gjelder for spesifikt digitalt innhold. Generelt bestemmes datalagringsperioder med hensyn til følgende: 

 • Varigheten av forholdet vårt (for eksempel kontraktens varighet, kontodeaktivering eller ditt legitime behov for å bli gjenkjent når du kontakter oss) 
 • Juridiske krav for lagring av data 
 • Foreldelsesloven 

Vi beholder relevante kundeopplysninger i tre år etter utløp av kontrakt eller siste kontakt for markedsføringsformål, og kontaktinformasjon i tre år etter siste kontakt for samme formål. 

10.5 Hva er dine tilleggsrettigheter? 

I tillegg til rettighetene som er gitt i punkt 9 ovenfor, kan du be oss om å slette, begrense eller portere dine personopplysninger og motsette deg bruken av dine personopplysninger. Når databehandling er basert på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke samtykket ved å sende en forespørsel til følgende e-postadresse: elko@elko.no. For behandling som er nødvendig for å oppfylle kontrakten, eller basert på legitim interesse, kan det skje at vi ikke kan imøtekomme forespørselen din om å stoppe behandlingen, eller hvis vi gjør det kan det føre til at du ikke lenger kan få tilgang til tjenestene eller innholdet på nettet. 

10.6 Hvor stilles spørsmål og sendes krav? 

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med ELKO AS sin personvernpraksis eller denne personvernerklæringen kan dette rettes til elko@elko.no

Dersom du mener at ELKO AS har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldende lov eller denne personvernerklæringen, kan du sende inn en klage til datatilsynet.

 

Om informasjonskapsler:

En informasjonskapsel er informasjon i form av en veldig liten tekstfil som er plassert på en Internett-brukers harddisk. Den genereres av en nettsideserver, som er en datamaskin som driver et nettsted. Informasjonen informasjonskapselen inneholder er angitt av serveren og den kan brukes av den serveren når brukeren besøker nettstedet. En informasjonskapsel kan betraktes som en Internett-brukers ID-kort som forteller et nettsted når brukeren har returnert. (Kilde: www.AboutCookies.org). Vi kan også bruke andre lignende teknologier (for eksempel pikseltagger eller websignaler) når du besøker våre nettsteder og bruker våre mobilapplikasjoner som søker informasjon som er lagret i enheten din. I forbindelse med denne erklæringen blir alle slike teknologier kalt informasjonskapsler. 

Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi gi deg bestemte funksjoner og få informasjon om besøk på nettsteder eller bruk av applikasjonene våre. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å gjøre nettstedene og appene mer brukervennlige. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du trenger ikke å godta dem. Du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene for å hindre aksept og du skal da likevel fortsatt kunne benytte deg av de fleste funksjonene på nettstedene. Mobilenheten din har også verktøy for å administrere applikasjonenes evne til å få tilgang til informasjon som finnes i terminalen din. 

Hvis du vil slette eventuelle informasjonskapsler som allerede finnes på datamaskinen, eller forhindre at informasjonskapsler aksepteres i fremtiden, kan du se nettleserprodusentens instruksjoner ved å klikke på Hjelp på nettlesermenyen. Instruksjoner for:


Tredjepartsinformasjonskapsler for analyseformål 

For å gi våre besøkende en bedre tjeneste måler vi antall sidevisninger, antall besøk, de forskjellige handlingene som utføres av besøkende på nettstedet vårt, geo-plasseringen til våre besøkende og antall ganger besøkende vender tilbake til nettstedet. For dette formålet bruker vi programvareverktøy for nettanalyse: Google Analytics 

Google Analytics-informasjon 

Dette nettstedet bruker også Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler/«cookies», som er tekstfiler plassert på datamaskinen din for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om bruken din av nettstedet blir overført til og lagret av Google på servere i USA. 

Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet vil IP-adressen din bli avkortet innenfor området for EU-medlemsstatene eller andre parter i EØS. Bare i unntakstilfeller blir hele IP-adressen først overført til en Google-server i USA og avkortet der. IP-anonymisering er aktiv på dette nettstedet. 

Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet med det formål å evaluere bruken din av nettstedet, samle rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og gi dem andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. 

IP-adressen som nettleseren din formidler innenfor Google Analytics, blir ikke knyttet til andre data som Google har. Du kan nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette kan du kanskje ikke dra full nytte av funksjonaliteten på dette nettstedet. Du kan også velge bort å bli sporet av Google Analytics i fremtiden ved å laste ned og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nåværende nettleser: Google Analytics Opt-out Browser Add-on  

Hubspot cookies

Vi bruker tredjepartsprogramcare for markedsføring fra selskapet Hubspot for å sende ut e-postmeldingene våre og for å lage landingssider. Vi bruker informasjonskapsler for sporingsformål slik at vi får informasjon om blant annet frekvenser for åpning av epost og klikkfrekvenser. Vi sporer også aktivitet på nettsidene og landingssidene våre. Besøkende kan for eksempel laste ned markedsføringsrelaterte artikler fra nettstedet, og vi bruker da informasjonskapsler fra Hubspot for å se hvem som gjør dette og om de deretter besøker andre deler av nettstedet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon om Hubspot sine retningslinjer for personvern og informasjonskapsler kan du se Hubspot sin personvernside her: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Informasjonskapsler
InformasjonskapselVarighetFormålKategori
__hs_opt_out13 månederInformasjonskapselen brukes av personvernerklæringen for å huske på å ikke spørre samme person flere ganger om å godta cookiesStrictly Necessary
__hs_do_not_track13 månederInformasjonskapselen kan settes opp slik at den hindrer sproringskoden fra å sende informasjon til HubSpot.Strictly Necessary
__hs_do_not_track7 dagerInformasjonskapselen hindrer banner fra å alltid være synlig når nettleseren bruker "strict mode"Strictly Necessary
hs_ab_testUtgår når økten avsluttesInformasjonskapselen brukes for å sørge for at besøkende på en nettside som kjøres på A/B splitt-test, alltid ser den samme versjonen av sidenStrictly Necessary
_key14 dagerVed besøk på en passord-beskyttet side brukes informasjonskapselen til å sørge for at man ikke behøver å logge inn flere ganger, etter at man allerede har logget inn én gangStrictly Necessary
__cfduid30 dagerDenne informasjonskapselen kommer fra HubSpot sin CDN-provider, Cloudfare. Den hjelper til med å identifisere uønskede besøk på nettsiden og minimerer blokkering av ekte brukereStrictly Necessary
__cfruidUtgår når økten avsluttesDenne informasjonskapselen kommer fra HubSpot sin CDN-provider, på grunn av deres rate limiting policies. Les mer her.Strictly Necessary
__hstc13 månederInformasjonskapselen sporer besøk på nettsidene og nyhetsbrevene. Den inneholder domenet, utk, tidskode for første, siste og nåværende besøk, samt et øktnummer. Denne aktiveres kun ved godkjennelse av cookiesAnalytics and targeting
hubspotutk13 månederDenne informasjonskapselen holder oversikt over en besøkendes identitet. Den aktiveres gjennom at et skjema fylles ut av den besøkendeAnalytics and targeting
__hssc30 minutterInformasjonskapselen holder oversikt over økter. Den brukes for å bestemme om HubSpot skal legge øktnummeret og tidspunktet inn i __hstc informasjonskapselenAnalytics and targeting
__hssrcUtgår når økten avsluttesNår HubSpot endrer en økt-innholdskapsel, brukes denne til å bestemme om brukeren har restartet nettleseren sin. Dersom denne informasjonskapselen ikke eksisterer når HubSpot behandler informasjonskapslene, vil økten anses som ny.Analytics and targeting