Les disse vilkårene nøye før du oppretter tilgang til eller bruker dette nettstedet.

VI FORUTSETTER AT DU HAR ANERKJENT OG GODTATT DISSE VILKÅRENE NÅR DU OPPRETTER TILGANG TIL ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET.

0. Forhåndsvilkår 
1. Eierrettigheter og opphavsrett 
2. Brukeratferd – generelt 
3. Kommunikasjon på og gjennom nettstedet 
4. Informasjon om ELKO relatert innhold, produkter og tjenester – begrensninger 
5. Koblinger og innhold fra tredjeparter 
6. Fraskrivelse 
7. Ansvarsbegrensning 
8. Generelt 
9. Internasjonal bruk

0. Forhåndsvilkår

DISSE VILKÅRENE GJELDER UTELUKKENDE DIN TILGANG TIL OG BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG TJENESTENE OG INFORMASJONEN SOM DU HENTER GJENNOM DETTE NETTSTEDET. DISSE VILKÅRENE ENDRER IKKE VILKÅRENE I ANDRE AVTALER SOM MÅTTE EKSISTERE MELLOM DEG OG ELKO AS, DETS DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER.

Dette nettstedet, "ELKO Portalen" (den spesifikke URL-adressen er ulik i hvert enkelt land), leveres av ELKO AS, med adresse Sandstuveien 68 0878 OSLO. Vær oppmerksom på at dersom du besøker nettstedet til et annet SE-konsernselskap, vil du være underlagt bruksvilkårene til det SE-selskapet. Slike vilkår kan være annerledes enn disse.

ELKO kan fra tid til annen endre disse vilkårene, og endringer vil bli gjenspeilt i vilkårene som er lagt ut på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å lese gjennom vilkårene regelmessig, slik at du har oversikt over de nyeste endringene. Når du bruker dette nettstedet etter at slike endringer er lagt ut, samtykker du samtidig i de nye vilkårene. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I Å OVERHOLDE DISSE ELLER FREMTIDIGE VILKÅR, MÅ DU IKKE BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER LASTE NED INFORMASJON FRA DET. DU MÅ I STEDET FORLATE NETTSTEDET UMIDDELBART.

ELKO kan når som helst stanse, endre, innstille eller avvikle alle deler av nettstedet, dette gjelder også tilgang til alle typer funksjoner. ELKO kan fjerne eller endre innhold, inkludert innhold fra tredjeparter, på eller fra dette nettstedet. ELKO kan sette begrensninger for visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller hele dette nettstedet uten varsel eller ansvar. ELKO kan etter eget skjønn når som helst stanse din bruk av nettstedet.

 1. Eierrettigheter og opphavsrett

 Opphavsrett. Alt innhold på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til design, tekst, programvare, tekniske tegninger, konfigurasjoner, grafikk, andre filer, samt valg og oppsett av slike ("innhold"), er enten opphavsrettsbeskyttet av ELKO AS – Copyright © 2001 ELKO AS, med enerett ("Opphavsrett ELKO") – eller eiendommen til ELKO AS eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgiverne. Innholdet kan ikke endres, kopieres, distribueres, settes sammen, reproduseres, gis ut på nytt, lastes ned, vises, legges ut, overføres eller selges i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, uten ELKO skriftlige samtykke. Du kan likevel laste ned og skrive ut innhold til formål som ikke utgjør noen konkurranse med eller er til ugunst for ELKO, dersom du bevarer alle merknader om opphavsrett eller andre eierrettigheter. Vær oppmerksom på at dette begrensede samtykket når som helst kan tilbakekalles og ikke innebærer samtykke til å gi ut innhold på nytt på et nettsted, intranettsted eller ekstranettsted eller til å innlemme informasjon i databaser eller samlinger. All annen bruk av innholdet er strengt forbudt. Du samtykker videre i at du ikke systematisk vil trekke ut eller samle elektronisk eller på annen måte data eller datafelt fra dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til kundeidentiteter. Ingen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overfører eller tilkjenner rettigheter knyttet til patenter. Ingen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overfører eller tilkjenner rettigheter knyttet til opphavsrett. Hvis du mener at materiale som du har opphavsrett til, har blitt feilaktig brukt på dette nettstedet, vil vi henvise deg til våre retningslinjer for opphavsrett, eller du kan kontakte vår opphavsrettsagent.

 Varemerker. Alle varemerker på nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører ELKO, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Slike varemerker kan ikke kopieres etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra ELKO. Alle topptekster, grafikk, knappeikoner og skripter er tjenestemerker eller varepresentasjoner (trade dress) som tilhører ELKO eller dets tilknyttede selskaper, og kan ikke kopieres etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra ELKO. Ingen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overfører eller tilkjenner rettigheter knyttet til varemerker. Andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller -logoer som vises på nettstedet, er sine respektive eieres eiendom.

 Patenter. ELKO sine produkter og prosesser dekkes av én eller flere patenter og kan være underlagt annen rettighetsbeskyttelse knyttet til forretningshemmeligheter og opphavsrett. ELKO forbeholder seg alle slike rettigheter. Ingen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overfører eller tilkjenner rettigheter knyttet til patenter. Du samtykker i du ikke vil krenke slike rettigheter eller dekompilere, foreta omvendt utvikling av eller demontere noen av ELKO sine produkter eller prosesser.

 Programvare. All programvare, inkludert filer, bilder generert av programvaren, koder og data som følger med programvaren (samlet "programvaren"), som brukes eller er tilgjengelig gjennom dette nettstedet, kan du benytte utelukkende til å opprette tilgang til og bruke nettstedet til de formål som er uttrykkelig angitt på nettstedet. En forutsetning for slik bruk er at den ikke utgjør noen konkurranse med eller er til ugunst for ELKO. ELKO beholder alle eier- eller lisensrettigheter for alle immaterielle rettigheter knyttet til programvaren. Du samtykker i at du ikke, med mindre gjeldende lovgivning tillater det, skal kopiere, distribuere, selge, endre, dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller skape avledede verker av programvaren. Ingen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overfører eller tilkjenner eierrettigheter knyttet til programvaren.

 2. Brukeratferd

 Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at du:

 • ikke skal skade eller påvirke sikkerheten til eller på annen måte misbruke nettstedet eller tjenester, systemressurser, kontoer, servere eller nettverk som er koblet til eller tilgjengelige gjennom nettstedet eller tilknyttede eller koblede nettsteder
 • ikke skal skade eller forstyrre andre brukeres benyttelse av nettstedet eller tilknyttede eller koblede nettsteder
 • ikke skal laste opp, legge ut eller på annen måte overføre virus eller andre skadelige eller ødeleggende filer gjennom eller på dette nettstedet, eller på annen måte endre informasjon eller innhold som tilbys av eller gjennom dette nettstedet
 • ikke skal bruke eller forsøke å bruke andre brukeres kontoer, tjenester eller systemer uten godkjennelse fra ELKO, eller opprette eller bruke falsk identitet på dette nettstedet
 • ikke skal overføre søppelpost, kjedebrev eller andre typer uønsket e-post til personer eller enheter som ikke har samtykket i å motta slike utsendelser
 • ikke skal avsløre brukernavnet og passordet ditt for andre på eller utenfor nettstedet
 • ikke skal forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet eller deler av nettstedet med begrenset tilgang
 • skal informere ELKO umiddelbart dersom du blir klar over at andre kan ha skaffet seg brukernavnet eller passordet ditt
 • ikke skal forbli koblet til nettstedet mens datamaskinen din er uten tilsyn

3. Kommunikasjon på og gjennom nettstedet.

Med unntak av det som er angitt i punkt 4 nedenfor, eller som på annen måta avtales skriftlig, samtykker du i at all kommunikasjon som du formidler til noen gjennom nettstedet, eller alle opphavsrettsbeskyttede arbeider som du legger ut på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, merknader, tegninger, konfigurasjoner, spesifikasjoner, kjøpsordrer, anbud eller forespørsler om anbud, ytelsesdata, kontoopplysninger eller annet materiale, data eller opplysninger (samlet "informasjon"), ikke er konfidensielle, og at du ved å formidle slik informasjon til ELKO via e-post eller på annen måte gir ELKO en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, viderelisensierbar, verdensomspennende lisens (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettslisens) til å bruke slik informasjon i alle typer medier til ethvert formål i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

4. Informasjon om innhold, produkter og tjenester – begrensninger

Vi opplever at alt innhold som er tilgjengelig gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til data, tekniske tegninger, konfigurasjoner, informasjon om anbud og ordrer, produkt- og tjenestelister, er nøyaktig. DU BØR LIKEVEL SELV VURDERE HVOR NØYAKTIG INFORMASJONEN ER, OG HVOR EGNET INNHOLD, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSTEDET, ER. Produkter og tjenester kan endres uten varsel. ELKO garanterer ikke at produkter eller tjenester som er oppført på nettstedet, vil være tilgjengelige på bestillingstidspunktet. All informasjon på nettstedet omfattes av fraskrivelsene i punkt 7 nedenfor.

5. Koblinger og innhold fra tredjeparter

Koblinger til andre nettsteder. Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene gis som et tilbud til deg og innebærer ikke at ELKO går god for, støtter, anbefaler eller bærer noe ansvar for de koblede nettstedene eller for innhold, tjenester eller produkter som er tilgjengelige gjennom eller på slike nettsteder, eller for selskapene som er knyttet til slike nettsteder.

Koblinger fra andre nettsteder. Alle koblinger til dette nettstedet må godkjennes skriftlig av ELKO, men ELKO gir samtykke til koblinger hvor:

 • koblingen er en ren tekstkobling som kun inneholder tittelen på hjemmesiden til dette nettstedet
 • koblingen kun peker til hjemmesiden til nettstedet og ikke til innebygde eller mer spesifikke nettsider
 • koblingen viser hjemmesiden til nettstedet over hele skjermen og ikke inne i en ramme på det koblede nettstedet når den aktiveres av brukeren
 • utseendet, plasseringen og andre egenskaper ved koblingen (i) ikke skaper et falskt inntrykk av at en enhet eller dets aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes av ELKO eller dets tilknyttede selskaper, (ii) ikke skader eller reduserer den goodwill som er knyttet til navnet og varemerkene til ELKO eller dets tilknyttede selskaper.

ELKO forbeholder seg rett til når som helst og etter eget skjønn å trekke tilbake dette samtykket til koblinger til dette nettstedet.

Innhold fra tredjeparter. Dette nettstedet kan inneholde materiale, data eller informasjon som er levert, lagt ut eller tilbudt av tredjeparter gjennom rammer eller annen teknologi, inkludert, men ikke begrenset til generelt innhold, annonser, data og verktøy knyttet til produkter eller tjenester, sponsorreferanser eller innlegg i diskusjonsforumer til nettsamfunn. Du samtykker i at verken ELKO eller dets tilknyttede selskaper skal bære noe ansvar overfor deg for slikt materiale, data eller informasjon fra tredjeparter. Din bruk av innhold fra tredjeparter kan i tillegg være underlagt vilkårene i den aktuelle innholdsleverandørens vilkår for bruk og retningslinjer for personvern. ELKO verken bekrefter, støtter eller går god for innhold på nettstedet vårt som leveres av tredjeparter. ELKO bærer ikke ansvar for ytelsen av eller kvaliteten på varer eller tjenester som selges, annonseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig på vårt eller andres nettsted av tredjeparter. Dersom du mener at innholdet som leveres av tredjeparter, krenker opphavsrettigheter du har, ber vi deg om å varsle opphavsrettsagenten vår.

6. Fraskrivelse

 DU ERKJENNER AT ELKO IKKE HAR KONTROLL OVER INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS AV TREDJEPARTER GJENNOM NETTSTEDET. MED MINDRE ANNET ER AVTALT SKRIFTLIG, BÆRER ELKO OG DETS DATTERSELSKAPER IKKE NOE ANSVAR FOR ELLER GIR NOEN GARANTI ELLER TILSAGN OM HVOR NØYAKTIGE, OPPDATERTE, FULLSTENDIGE, PÅLITELIGE ELLER EGNETE RÅD, OPPFATNINGER, UTSAGN ELLER ANNET INNHOLD ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM BLIR DISTRIBUERT ELLER GJORT TILGJENGELIG AV TREDJEPARTER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNHOLD I RAMMER OG INNHOLD KNYTTET TIL SPONSORER GJENNOM NETTSTEDET, ER. ELKO GIR INGEN GARANTIER FOR AT DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD VIL TILFREDSSTILLE DINE BEHOV, ELLER AT DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD VIL VÆRE AVBRUDDSFRITT, RETTIDIG, TRYGT ELLER FEILFRITT, ELLER AT EVENTUELLE FEIL VIL BLI RETTET OPP. ELKO GIR HELLER INGEN GARANTIER FOR RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS GJENNOM BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD, ELLER AT INFORMASJON SOM KAN HENTES GJENNOM BRUK AV DETTE NETTSTEDET, VIL VÆRE NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER PÅLITELIG.

ALL INFORMASJON SOM TILBYS GJENNOM DETTE NETTSTEDET, KAN ENDRES OG BLIR KUN TILBUDT AV INFORMASJONSHENSYN. VED MOTSTRID MELLOM OPPLYSNINGER PÅ NETTSTEDET OG OPPLYSNINGER SOM VISES ELLER GIS I EN ELKO-BUTIKK, SKAL SISTNEVNTE OPPLYSNINGER GJELDE.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, TILBYR ELKO DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD SOM DET ER, OG DET GIS INGEN TILSAGN ELLER GARANTIER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET, EIENDOMSRETT, ANSVAR SOM FØLGE AV EVENTUELL KRENKELSE AV TREDJEPARTS IMMATERIELLE RETTIGHETER, OG DET GIS HELLER INGEN INDIREKTE GARANTIER.

SIDEN INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER AV OMSKIFTELIG ART, SKAL IKKE ELKO BÆRE NOE ANSVAR FOR SKADE ELLER TAP SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE HAR SIN ÅRSAK I AT INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, IKKE ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER OPPDATERT.

PÅ GRUNN AV GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER VED NETTBASERT KOMMUNIKASJON OG FARENE FORBUNDET MED Å OVERFØRE DATA OVER INTERNETT SKAL ELKO IKKE BÆRE NOE ANSVAR FOR SKADE ELLER TAP SOM SKYLDES VIRUS ELLER SKADELIG KODE, FOR ØDELEGGELSE ELLER TAP AV DATA ELLER FOR SKADE PÅ PROGRAMVARE ELLER MASKINVARE.

SELV OM ELKO VIL GJØRE ALLE RIMELIGE ANSTRENGELSER FOR Å REDUSERE MENGDEN NEDETID FOR NETTSTEDET, SKAL IKKE ELKO BÆRE NOE ANSVAR FOR SKADE ELLER TAP SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE HAR SIN ÅRSAK I AT DU IKKE KAN OPPRETTE TILGANG TIL NETTSTEDET, I KOMMUNIKASJONSFEIL ELLER FORSINKELSER. DETTE FORDI ELKO IKKE HAR DIREKTE KONTROLL OVER SERVERE SOM BRUKES TIL Å OPPBEVARE DATA ELLER INFORMASJON HOS LEVERANDØREN AV TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER, OG PÅ GRUNN AV GRUNNLEGGENDE EGENSKAPER VED NETTSTEDER.

IKKE NOE RÅD ELLER INFORMASJON, SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, SOM DU FÅR FRA ELKO ELLER GJENNOM NETTSTEDET, SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT SKRIFTLIG.

NOEN RETTSDISTRIKTER TILLATER IKKE AT VISSE GARANTIER ELLER VILKÅR BEGRENSES ELLER UTELATES. NOEN AV UTELATELSENE ANGITT OVENFOR VIL DERFOR KANSKJE IKKE GJELDE DEG.

Koblinger til eller fra tredjeparter. ELKO skal ikke bære ansvar for innhold på eksterne nettsteder som kobler til eller fra ELKO sitt nettsted. Siden ELKO ikke har kontroll over disse nettstedene, går ikke ELKO god for dem, og ELKO skal ikke bære ansvar for innhold, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig på slike nettsteder.

7. Ansvarsbegrensning

ELKO skal ikke bære noe ansvar for død eller personskade som har sin årsak i bruk av nettstedet, med mindre slik død eller personskade har sin årsak i uaktsomhet fra ELKO eller ELKO sine ansatte.

I samsvar med forrige avsnitt skal ELKO ikke bære noe ansvar for direkte, indirekte, spesiell skade eller følgeskade uansett årsak (inkludert, men ikke begrenset til tap av forretninger, muligheter, salg, goodwill, fortjeneste eller til økte kostnader).

Fraskrivelsene og ansvarsbegrensningene som angis i disse vilkårene for bruk, påvirker ikke noen andre av ELKO sine fraskrivelser eller begrensninger knyttet til dette nettstedet (enten de er angitt i disse vilkårene eller i noen av ELKOs andre vilkår, inkludert, men ikke begrenset til ELKO sine salgsvilkår).

Fraskrivelsene som er angitt ovenfor eller i ELKO sine salgsvilkår, påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Sanksjoner. Dersom du bryter noen av disse vilkårene for bruk eller salgsvilkårene, kan ELKO i tillegg til andre tilgjengelige sanksjoner nekte deg tilgang til nettstedet og deaktivere eventuelle brukernavn og passord som er knyttet til deg.

8. Generelt

Verneting. Disse vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Ved å opprette tilgang til eller bruke dette nettstedet samtykker du i at du er underlagt domstolene i England og Wales' personlige og eksklusive myndighet.

Annet. Avhengig av eventuelle andre avtaler inngått av ELKO om tilgang til eller kjøp av informasjon, materiale eller tjenester gjennom dette nettstedet, utgjør disse vilkårene den hele avtalen mellom deg og ELKO vedrørende din bruk av nettstedet. Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene av en eller annen grunn viser seg å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse regnes som ugyldig uten å påvirke hvorvidt gjenværende bestemmelser er gyldige eller kan håndheves.

9. Internasjonal bruk

Du samtykker i at du alene har ansvar for handlinger og kommunikasjon som gjøres eller formidles gjennom kontoen din, og at du vil overholde alle gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som knytter seg til din bruk eller handlinger på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til USAs eksportrestriksjoner. Dette nettstedet styres og driftes i England og Wales. DERSOM DU OPPRETTER TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET FRA ANDRE LAND ENN ENGLAND OG WALES, OG LOVENE I RETTSDISTRIKTET DITT IKKE GIR DEG ANLEDNING TIL DETTE, SKAL DU IKKE OPPRETTE TILGANG TIL ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET. ELKO GIR INGEN TILSAGN OM AT NETTSTEDET ER EGNET ELLER TILGJENGELIG FOR BRUK UTENFOR ENGLAND OG WALES.

Opphavsrett © 2003 ELKO AS

Med enerett

VIKTIG MELDING:

Ved å opprette tilgang til, bruke eller laste ned informasjon eller materiale fra dette nettstedet erkjenner og samtykker du uttrykkelig i våre retningslinjer for personvern og vilkår for bruk. Dersom du ikke samtykker i noe av det som er angitt ovenfor, må du ikke opprette tilgang til eller bruke nettstedet, og må forlate det umiddelbart.